Onderwerp: Bezoek-historie

SVV-Reserveringen : te reserveren ?
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

publ. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Verkeer (DGV), Rijksverkeersinspectie, RVI-Steungroep SVV/MPP

 

Samenvatting

Eerst wordt een korte kernschets gegeven van het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV), met name in de relatie naar lagere overheden. Vervolgens wordt aangegeven hoe de RVI inhoud heeft gegeven aan de door haar opgezette evaluatie van projecten uit het SVVI. Tenslotte volgt een samenvatting van de onderzoeksresultaten, alsmede een aantal algemene conclusies en aanbevelingen. In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van de SVV-projekten.

 

Annotatie

4 dl.
ill. ; 30 cm
Dl. 1 : Beleidsevaluerend vooronderzoek SVV - I Reserveringen. - Dl. 2a : Bijlagen, projekten PKB 9a. - Dl. 2b : Bijlagen, projekten PKB 9b. - Dl. 2c : Bijlagen, projekten PKB deel D. - SVV Structuurschema Verkeer en Vervoer. - MPP = Meerjarenprogramma Personenvervoerr. - PKB = Planologische Kernbeslissng

Naar boven