Onderwerp: Bezoek-historie

Recreatie-natuurmodel : ruimtelijke modellering verstoring watervogels door recreatievaart
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, IJsselmeergebied (RWS, IJG); S. Koerselman

 

Samenvatting

Gegeven wordt een toelichting over het model (ontwikkeld in 1999 door RIZA en het bureau ARIS in opdracht van RWS IJsselmeergebied) en de toepassingen ervan in de casestudies "Ketelmeer" en "Haringvliet". Het model blijkt een bruikbaar hulpmiddel voor de waterbeheerder.

 

Annotatie

2 p.
Ill.

Naar boven