Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijn verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen : [concept]
Publicatiedatum:17-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Molenkamp, J. Mulder; Arcadis

 

Samenvatting

Concept eindrapport betreffende het ontwerp en de inrichting van verzorgingsplaatsen. In dit document worden de vormgeving, aanduidingen en verlichting van verzorgingsplaatsen behandeld. Wat betreft verkeerskundige en verkeerstechnische aspecten is er in de nieuwe richtlijn weinig veranderd ten opzichte van vigerende richtlijn uit 1989. Dit concept geeft echter meer aandacht aan landschappelijke inpassing, ecologie, sociale veiligheid en beheer en onderhoud.

 

Annotatie

60 p.
ill.
Met lit.opg.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding E.H.M. Knabben

Naar boven