Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag [2004] van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Publicatiedatum:18-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 

Samenvatting

Met dit derde jaarverslag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat volgens de methode 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB)' legt het ministerie verantwoording af over het gevoerde beleid in 2004.

 

Annotatie

180 p.
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2004-2005 ; 30100, nr. 1)
ISSN 09217371

Naar boven