Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2004 : tussentijdsverslag januari - juni
Publicatiedatum:15-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Esselink, C.J.E. Brochard, K. Fockens, A.L. de Keizer-de Haan, R.P.T. Koeman, G.L. Verweij; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Geeft een overzicht van het voorkomen van een selectie van 17 potentieel schadelijke algensoorten op zes meetlocaties in de Noordzee gedurende de eerste zes maanden van 2004.

 

Annotatie

40p.
bijl., ill.
Rapport 2004-116
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) in het kader van het biologisch monitoringsprogramma (Mon*Biologie)
Met lit. opg

Naar boven