Onderwerp: Bezoek-historie

Waterverontreiniging door motoremissies uit de recreatievaart
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO); J. Hulskotte, H. Oonk, J. van den Roovaart

 

Annotatie

9 p.
tab.
(Emissieschattingen diffuse bronnen)
Met lit. opg.

Naar boven