Onderwerp: Bezoek-historie

Boorspecie Westerscheldetunnel : startnotitie
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL); Bouwdienst Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Voor het storten van de boorspecie die ontstaat bij het boren van de Westerscheldetunnel, zal een Wm- vergunning (Wet milieubeheer) worden aangevraagd. Daarvoor moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen. In de startnotitie wordt kort beschreven wat de noodzaak van het afvoeren van de boorspecie is, welke reële mogelijkheden hiervoor zijn en welke alternatieven voor de uitvoering zullen worden uitgewerkt. Daarnaast wordt aangegeven welke effecten van de verschillende afvoermogelijkheden kunnen worden verwacht.

 

Annotatie

40 p.
ill.
Met lit. opg.
Opdrachtgever : Rijkswaterstaat, Directie Zeeland namens NV Westerschelde i.o.
Opdrachtnemer : Bouwdienst Rijkswaterstaat, Hoofdafd. Waterbouw

Naar boven