Onderwerp: Bezoek-historie

Containers stapelen op de Maas : Start uitvoering megaproject voor de scheepvaart
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

tekst W. Francissen; fotografie L. Davids

 

Samenvatting

Het is één van de grootste infrastructurele projecten in ons land: de werken aan de Maas. De verbreding en verdieping van de rivier tussen Nijmegen en België heeft drie doelen: hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en verbetering van de vaarroute voor de beroepsscheepvaart. De Bouwdienst is al enige jaren nauw betrokken bij het project, waarvan een aantal onderdelen binnenkort wordt uitgevoerd. In drie deelprojecten pakt de projectdirectie de rivier aan. In ?Grensmaas? krijgt het stukje Maas dat de grens vormt tussen Nederland en België meer ruimte. Dat moet leiden tot grootschalige natuurontwikkeling, grindwinning en hoogwaterbescherming. In het project ?Zandmaas?, dat het stroomgebied tussen Linne en Hedel bestrijkt, ligt het accent op hoogwaterbescherming. Het laatste deelproject, ?Maasroute?, heeft tot doel de rivier tussen Nijmegen en België geschikt te maken voor de grotere binnenvaartschepen.

 

Annotatie

Interview met Jeroen Zuurveld en Gerard van de Haterd van Rijkswaterstaat Bouwdienst

Naar boven