Onderwerp: Bezoek-historie

Medewerkers Bouwdienst aansprakelijk bij slordigheid
Publicatiedatum:28-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Zoeteweij

 

Samenvatting

Medewerkers van de Bouwdienst die opdrachtbonnen en contractmutatieformulieren te laat aan het directieteam voorleggen, lopen het risico dat de kosten van de betreffende opdracht op hen persoonlijk worden verhaald. Zo luidt een waarschuwing die moet leiden tot een betere financiële discipline.

 

Annotatie

'Profiel : weekblad voor medewerkers' is een uitgave van Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)

Naar boven