Onderwerp: Bezoek-historie

Substitutie auto-openbaar vervoer
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Centrum voor Onderzoek, Advisering en Onderwijs op het gebied van Verkeer en Vervoer

 

Samenvatting

Verslag van een onderzoek dat tot doel had een inschatting te maken van de wijziging in de vervoerwijzekeuze, die optreedt als het aanbod van het openbaar vervoer wordt verhoogd tot een in een gegeven situatie maximaal niveau. Beschouwd wordt uitsluitend de mobiliteit, gerealiseerd met de auto en met het openbaar vervoer. Geconcludeerd wordt o.a. dat er meer voor het openbaar vevoer gekozen wordt in gebieden waarin het aanbod van openbaar vervoervoorzieningen hoog is en dat het aandeel openbaar vervoer in de totale mobiliteit in de Randstad op werkdagen hoger ligt dan op landelijk niveau.

 

Annotatie

126 p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies (Pb IVVS)

Naar boven