Onderwerp: Bezoek-historie

Zand : onze natuurlijke bescherming tegen de zee
Publicatiedatum:01-04-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN), Directie Noord-Holland (RWS, NH), Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Directie Zeeland (RWS, ZL) i.s.m. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Gaat in op het proces hoe het strand en de duinen zichzelf deels herstellen en waarom ingrijpen om de kustlijn te handhaven toch nodig is. Geeft daarnaast uitleg over strandsuppleties en vooroeversuppleties en waar het zand voor deze aanvullingen vandaan komt.

 

Annotatie

[6] p.
ill.

Naar boven