Onderwerp: Bezoek-historie

Wat is schoon water u waard? beleving en betalingsbereidheid van Nederlanders voor schoner water
Publicatiedatum:01-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R. Brouwer

 

Samenvatting

In deze studie is met behulp van de economische waarderingsmethode contingent valuation (CV) de sociaal-economische waarde van schoner water in Nederland geschat als gevolg van aanvullende maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Dit is gebeurd middels een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. De sociaal-economische waarde is uitgedrukt als de publieke betalingsbereidheid voor de extra kosten van maatregelen die nodig zijn om te kunnen voldoen aan (inter)internationale eisen aan schoon water in Nederland, zoals wordt voorzien in het kader van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

 

Annotatie

44 p.
ill.
(RIZA rapport ; 2004.013)
Met samenvatting
Met lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water (DGW)
ISBN 9036956374

Naar boven