Onderwerp: Bezoek-historie

Strand, meer dan zand
Publicatiedatum:01-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.M. Janssen, S. Mulder, H. Peletier, M. van Wieringen

 

Samenvatting

Beschrijft in grote lijnen waar de zandige bodem van de Nederlandse kust uit bestaat. Onderzoek heeft aangetoond, dat de brandingszone en het strand uit meer dan alleen zand bestaan en moet worden benaderd als een levend ecosysteem.

 

Annotatie

Binnen het kader van het programma "De ecologie van de zandige kust van Nederland" zijn tevens verschenen de rapporten 'De levende natuur als ecosysteemvormer in kustgebieden' (RIKZ/2004.005) en 'De ecologie van de zandige kust van Nederland' (RIKZ/2004.033) en een korte film op DVD 'Strand is meer zand zand'

Naar boven