Onderwerp: Bezoek-historie

Meerjarenplanning verhardingsonderhoud IVON2 2002-2008 Directie Limburg
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en WaterstaatDirectoraat Generaal RijkswaterstaatDienst Weg- en Waterbouwkunde

 

Samenvatting

In het kader van WegBeheer stellen de Directies jaarlijks hun Regionale Beheerplannen (droog) op. De wijze waarop dit dient te gebeuren, is verwoord in het zogenaamde "gele boekje" (uitgangspunten beheerplannen droog 2002 -2007). een belangrijk onderdeel van de Regionale Beheerplannen is de Instandhouding verhardingen (met name het variabele onderhoud) De Dienst Weg- en Waterbouwkunde stelt met behulp van het meerjarenplanningssysteem IVON2, een meerjarenplanning (MJOP) op die de basis vormt voor de ïnstandhouding verhardingen. IVON2 werkt op netwerkniveau, dat wil zeggen dat vastgesteld wordt waar en wanneer onderhoud dient te gebeuren alsmede wat de daarvoor benodigde kosten zijn. Onderschied wordt gemaakt in de "verhardingstechnische planning"en de daaruit met IVON2 berekende "deklaagplanning". De verhardingstechnische planning is een planning gebaseerd op metingen/gedragsmodellen/interventieniveaus. Deze planning wordt jaarlijks nagelopen en wordt gebaseerd op de gemeten kwaliteit. Dit kan betekenen dat planjaren binnen de planperiode van zeven jaar soms verschoven kunnen zijn, zowel naar voren als naar achteren in de tijd. Het meerjarenplanningssysteem IVON2 (informatiesysteem VerhardingsONderhoud) is een door de DWW ontwikkeld softwarepakket dat onderdeel uitmaakt van de productielijn ARAN-VINFRABASE-IVON2 en de adviseur ondersteunt bij het opstellen van de meerjarenplanningen IVON2 levert vier soorten producten 1. begrotingen van de deklaagplanning 2. geografische kaarten 3. projectenlijsten van de verhardingstechnische planning en de deklaagplanning 4. kengetallen en een DASHBOARD.

 

Annotatie

IR-MO2-LB-1
kaarten van onderhoud van het hoofdwegennet.

Naar boven