Onderwerp: Bezoek-historie

Cultuurhistorische informatie digitaal ontsloten : sectoraal model IMKICH onder NEN3610
Publicatiedatum:01-03-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Hoofdafdeling Infrastructuur, Milieumaatregelen (IM); E. Gehasse

 

Samenvatting

Vanuit wet- en regelgeving (Verdrag van Malta, Nota Belvedere, Nota Ruimte ) wordt steeds sterker ingezet op een vroegtijdig rekening houden met cultuurhistorische waarden in ruimtelijk planvormingsprocessen. Daarom wordt er door de cultuurhistorische sector (ROB, RDMz, EC, LNV, Alterra) momenteel hard gewerkt aan digitale ontsluiting van cultuurhistorische kennis en informatie op een voor planvormers, ontwerpers en opdrachtgevers zinvolle en bruikbare wijze middels het programma KennisInfrastructuur CultuurHistorie (KICH). Wat houdt een en ander in en wat betekent dit voor de praktijk van Rijkswaterstaat?

 

Annotatie

Fig., Foto's
ISSN 1568-9263

Naar boven