Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten van berekeningen met het ZEEDELTA-model t.b.v. HOP2005
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); A. Bavelaar

 

Samenvatting

In het kader van het project De Kier is op verzoek van de productgroep HOP2005 een aantal berekeningen met het 3-dimensionaal numeriek water- en zoutbewegingsmodel ZEEDELTA uitgevoerd. Doel van deze berekeningen is om de uitkomsten te vergelijken met de water- en zoutbeweging zoals die met het 1D-SOBEK-model is berekend. Tevens kan onderzocht worden hoe de verdeling van het zout over zowel breedte als diepte van het doorstroomprofiel in vooral het westelijke deel van het Haringvliet gevoelig is voor de gehanteerde sluisconfiguratie. Het betreft een vijftal berekeningen bij een constante Bovenrijnafvoer van 1750 m3/s, waarbij verschillende openingen van de Haringvlietsluizen (gedurende de eb- zowel als de vloedperiode) zijn ingesteld. Deze openingen zijn 100, 300 resp. 500 m2, met voor de laatste opening weer een variatie over het aantal geopende schuiven, n.l. 3, 5 en 13 schuiven. Alle openingen zijn gecentreerd rond de middelste schuif.

 

Annotatie

44 p.
fig., tab.
Werkdocument RIKZ/AB/2002.111X
In het kader van project DE KIER

Naar boven