Onderwerp: Bezoek-historie

Inventarisatie golfmetingen 1950 - 2000
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); A.P. Roskam, J. Hoekema

 

Samenvatting

Er is een eerste indeling gemaakt naar nog lopende metingen en metingen uit het verleden. De nu nog lopende metingen zijn onderverdeeld in routinematige metingen (continue metingen over lange duur voor operationele en/of klimatologische doeleinden) en projectmetingen (metingen voor een specifiek project, meestal van korte duur, niet altijd continue). De metingen uit het verleden zijn ingedeeld naar regio/provincie. Dit hangt samen met de werkgebieden van de meet-, studie- of adviesdiensten, die de metingen vroeger hebben verricht. Samengevat worden de golfmetingen onderverdeeld in categorieën: 1. nog lopende routinematige metingen tabel 1 2. nog lopende project metingen tabel 2 3. metingen uit het verleden tabel 3a t/m 3e a : Noord Nederland b : Noord-Holland c : Zuid-Holland d : Zeeland e : diverse In dit overzicht zijn alleen golfmetingen in het kustgebied en in de estuaria opgenomen.

 

Annotatie

33 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2002.130X
Project HR-MEET

Naar boven