Onderwerp: Bezoek-historie

Tussenrapport 2004 : Harderbos
Publicatiedatum:01-02-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Stuijfzand, T. Pelsma, H. van Manen (etc.); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA); Alterra; Waterschap Zuiderzeeland

 

Annotatie

43 p.
fig., tab.
(RIZA werkdocument ; 2005.054X)
(Alterra speciale uitgave ; 2005/04)
Uitgevoerd in het kader van het pilotprogramma Waterberging-Natuur; een samenwerkingsverband tussen RWS RIZA ; Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Directie Natuurbeheer, Expertisecentrum (EC-LNV) ; Unie van Waterschappen ; Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISSN 15748227

Naar boven