Onderwerp: Bezoek-historie

Het simulatiespel stappenplan regelstrategieën
Publicatiedatum:01-02-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Molenkamp, L. Berghout; TNO Inro

 

Samenvatting

Het eerste deel beschrijft het Stappenplan Regelstrategieën . De tekst uit dit deel komt overeen met het document Stappenplan Regelstrategieën (Molenkamp en Berghout, 2000a). Deel 2 bevat een simulatiespel en heeft tot doel om (beoogde) betrokkenen bij het Stappenplan Regelstrategieën te laten kennismaken met de werkwijze die in dit Stappenplan wordt beschreven, los van de specifieke problematiek in de eigen regio. Het Stappenplan Regelstrategieën beoogt een praktische handleiding te vormen voor initiatiefnemers van samenwerking tussen wegbeheerders (en eventuele andere belanghebbenden) op het gebied van verkeersbeheersing. In de praktijk zullen dit veelal beleidsambtenaren, ambtelijke managers of bestuurders zijn.

 

Annotatie

33 p.
Bijl., ill.
Rapportnr.: 01/7N/05040841
Met lit. opg.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding: H. Stoelhorst

Naar boven