Onderwerp: Bezoek-historie

De A73 en de natuur in 2000 Actualisatie van natuurgegevens en toetsing aan nieuwe wetgeving en beleid
Publicatiedatum:22-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Arcadis Heidemij advies

 

Samenvatting

Het Projectbureau A73-zuid wil bij de verdere uitwerking en implementatie van de plannen voor de A73-Zuid enerzijds kunnen beschikken over de meest actuele informatie over natuurwaarden en anderzijds zekerheid te hebben te voldoen aan de Europese en nationale wet-en regelgeving op het terrrein van soortbescherming.

 

Annotatie

110502/ZFO/5A8/200095 rapportnummer

Naar boven