Onderwerp: Bezoek-historie

Microverontreinigingen in driehoeksmosselen 2002
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO); M.J.J. Kotterman, H. Pieters

 

Annotatie

36, [9] p.
fig., tab.
(Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren)
(RIVO rapport ; CO16/03)
(RIZA rapport ; BM03.05)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven