Onderwerp: Bezoek-historie

Baggerspecieberging Hollandsch Diep/Haringvliet-Oost : projectnota/milieueffectrapport : achtergrondrapport 'Hydraulische aspecten'
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Louters, J. Schaap, J.A.H. Kabout : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA), Waterbodems Advies en Uitvoering (WAU)

 

Samenvatting

Bevat naast basisinformatie over de waterbeweging en waterkarakteristieken van het studiegebied ook specifieke informatie over de te verwachten effecten van aanleg van een depot op koelwaterlozingen, waterbeweging en maatgevende hoogwaterstanden. Daarnaast bevat het informatie over de te verwachten verliezen van baggerspecie uit grote en kleine putdepots door stroomerosie.

 

Annotatie

89 p.
Documentnr.: WAU.HD3-3-00526
Versie 1
Definitief
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland

Naar boven