Onderwerp: Bezoek-historie

Zekerheden bij saneringen
Publicatiedatum:01-10-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (AKWA); J. Lourens, E. van den Akker

 

Samenvatting

Aan de orde komt de gehele saneringsketen van het eerste onderzoek tot en met de uitvoering van de sanering. Geeft een aantal handvatten voor het omgaan met de belangrijkste onzekerheden.

 

Annotatie

De brochure is gebaseerd op ervaringen uit het veld, die gerapporteed zijn in de volgende rapporten: Fase 1: Verkenningsstudie naar onzekerheden bij saneringen, Fase 2: Ketelmeer, casestudie omgaan met onzekerheden, Fase 3a: Analyse projectrisico's, Fase 3b: Weerslag van bevindingen ter verbetering sanering waterbodems

Naar boven