Onderwerp: Bezoek-historie

Baten Recreatievaart MKBA Waterbodems : Achtergronddocument
Publicatiedatum:01-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); S. Kats, P. de Ridder, P. Wortelboer

 

Samenvatting

In het kader van de MKBA waterbodems zijn voor de verschillende deelstudies (veiligheid, milieu, scheepvaart, recreatie, etc.) achtergrondrapportages uitgebracht. Dit achtergrondrapport recreatievaart behoort bij de OEI analyse [1] welke als bijlage is gevoegd aan het hoofddocument ?MKBA Waterbodems?. Deze rapportage bevat een omschrijving van de recreatievaartbaten die kunnen ontstaan indien achterstallig baggeronderhoud zal worden uitgevoerd.

 

Annotatie

14 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.

Naar boven