Onderwerp: Bezoek-historie

Scheepvaartbaten MKBA Waterbodems : achtergronddocument
Publicatiedatum:01-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); S. Kats; P. Wortelboer

 

Samenvatting

In het kader van de MKBA waterbodems zijn voor de verschillende deelstudies (veiligheid, milieu, scheepvaart, recreatie, etc.) achtergrondrapportages uitgebracht. Dit achtergrondrapport scheepvaart behoort bij de OEI analyse [1] welke als bijlage is gevoegd aan het hoofddocument ?MKBA Waterbodems?. Deze rapportage beperkt zich tot (een toelichting op) de berekening van de scheepvaartbaten die kunnen ontstaan indien achterstallig baggeronderhoud wordt uitgevoerd. De jaarlijkse baten worden berekend over een periode van 40 jaar en zijn nog niet verrekend met een discontovoet.

 

Annotatie

40 p.
Bijl., ill.
Met lit.opg.

Naar boven