Onderwerp: Bezoek-historie

EU-Vogel- en habitatrichtlijn in Ketelmeer en Vossemeer.Toetsing van de ontwikkelingsvisie Ketelmeergebied, studie in opdracht van Provincie Flevoland, Directie Noordwest LNV, Directie Ijselmeergebied RWS, Gemeente Dronten en Gemeente Noordoostpolder.
Publicatiedatum:24-04-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en WaterstaatDirectoraat-Generaal RijkswaterstaatRijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling RIZAM.R. van Eerden, M. Kolen, M. Platteeuw, S. van Rijn en R. van Hoogenhuizen

 

Samenvatting

Deze studie is uitgevoerd in het gebied van het Ketelmeer en Vossemeer. De Eu-Vogelrichtlijn die sinds maart 2000 van kracht is voor het gebied vraagt om toetsing van plannen met betrekking tot het effect dat deze hebbenop het voorkomen van vogels. Deze studie is voor de Rijkswateren op te vatten als een pilot waarbij uiteenlopende vragen van verschillende regionale directies, beheerders en provinciaal en gemeentelijk beleid worden gebundeld. Het Ketelmeer en omgeving (Zwarte Meer en IJsselmeer) staan daarbij model voor een regio waarin tal van activiteiten zijn voorzien.

 

Annotatie

RIZA Rapport 2001.048
isbn 90-369-5405-3
C5616 NZ (3e scan)

Naar boven