Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor de rivier : veiliger en mooier
Publicatiedatum:01-01-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Campagneteam 'Nederland leeft met Water'

 

Samenvatting

De afgelopen jaren zijn in het rivierengebied al enkele projecten in de geest van 'Ruimte voor de Rivier' uitgevoerd. Verder is al begonnen met de voorbereidingen voor een aantal maatregelen uit de planologische kernbeslissing (PKB), waarover brede overeenstemming bestaat. Voorbeelden daarvan worden beschreven in deze brochure.

 

Annotatie

12 p.
ill.

Naar boven