Onderwerp: Bezoek-historie

4-0 contraflow systemen Bepaling van kengetallen ten behoeve van de kostenraming definitief
Publicatiedatum:19-08-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.R. Prijt; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer

 

Samenvatting

In het voorliggende rapport zijn op basis van kostenramingen en analyses kengetallen opgesteld ten behoeve van de raming van de kosten voor het verbreden van de erhardingen in het kader van fase 4 van het project "4-0 Contraflow systemen".

 

Naar boven