Onderwerp: Bezoek-historie

Stand van zaken ontwikkeling pelagisch ecotopenstelsel december 2002
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); H. Bouma, M. Lievaart, D.J. de Jong

 

Samenvatting

Beschrijft de stand van zaken is (december 2002) wat betreft de ontwikkeling van een pelagisch ecotopenstelsel. De beschrijving omvat vooral de gedachtegangen en de keuzes (voor parameters, klassengrenzen etc.) die tot nu toe wel of (nog) niet gemaakt zijn, en geeft een eerste idee voor een pelagische ecotopenclassificatie voor het Schelde estuarium.

 

Annotatie

53 [63] p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2002.840x
Project: WONS*ECOTOPEN
Met lit. opg.

Naar boven