Onderwerp: Bezoek-historie

Rijkswaterstaat en het publiek : stand van zaken publieksparticipatie : eindrapport
Publicatiedatum:01-11-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); L. Stronk, P.G. van Konijnenburg m.m.v. C. van der Pol, C.E.M. van Welie, Y. Need en M. van Twuijver

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat wil de komende jaren een publieksgerichte organisatie worden. Eén van de initiatieven die om dit doel te bereiken is het ontwikkelproject Burgerparticipatie, dat in het kader van het programma Ontwikkeling en Innovatie 2004 door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat is uitgevoerd. Dit project heeft tot doel te komen tot een verbeterde vorm van burgerparticipatie. Het rapport dat voor u ligt vormt de start, en behelst een literatuurstudie naar de stand van zaken binnen Rijkswaterstaat wat betreft het betrekken van het publiek bij projecten. Er is geprobeerd een breed spectrum van participatievormen te belichten variërend van participatieve observatie tot interactieve planvorming. Het streven is niet geweest om volledig te zijn, maar om de lezer een indruk te geven van de mogelijkheden. Het rapport is vooral ook bedoeld om de lezer te inspireren om het publiek op een of andere wijze bij projecten te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door een uitgebreid participatieproces ?op te tuigen? of juist door een incidentele activiteit waarbij de buitenwereld naar binnen wordt gehaald. We hopen dat collega?s uit dit overzicht ideeën putten om in hun eigen praktijk toe te passen en dat duidelijk wordt dat de inbreng van het publiek niet alleen erg waardevol is, maar ook noodzakelijk voor een succesvol project. Het is geen handleiding voor publieksparticipatie. Voor concrete toepassingen is het raadzaam advies in te winnen bij het Steunpunt Gebruikersoriëntatie en Publieksgerichte Dienstverlening.

 

Annotatie

66 p.
Versie 2.2
Definitief

Naar boven