Onderwerp: Bezoek-historie

Marktaandeel Nederlandse zeehavens
Publicatiedatum:10-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); [C.A. Aangenendt]

 

Samenvatting

Analyse van de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens in de Hamburg Le Havre range (HLH-range). Gezocht wordt naar verklaringen voor de afname van het marktaandeel en de betekenis daarvan voor de Nederlandse economie in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De analyse is bedoeld om de eigen DGG-analyse te toetsen en aan te vullen.

 

Annotatie

14 p.
ill

Naar boven