Onderwerp: Bezoek-historie

Informatieoverzicht m.e.r.- en planstudies
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Tracé/m.e.r.-Centrum

 

Annotatie

Folder beslaat 6 p.
ill.
Ook opgenomen als bijlage bij: Spelregels van het meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT)

Naar boven