Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwerp rapport van de Commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren
Publicatiedatum:01-01-1942

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

Onderzocht is op welke stormvloedstanden in het gebied van de benedenrivieren gerekend moest worden indertijd en welke stormvloedstanden in de toekomst zouden ontstaan indien in de waterstaatstoestand niet langs kunstmatige weg verandering werd gebracht. Tevens is nagegaan in hoeverre inpolderings-en baggerwerken op de stormvloedstanden van invloed zouden kunnen zijn. Tot slot is bekeken welke veiligheidsmaatregelen nodig zouden zijn om ongewenste situaties te voorkomen in het gebied.

 

Annotatie

87 p.
tab.
krt

Naar boven