Onderwerp: Bezoek-historie

"Vergeten" stoffen in Maas en zijrivieren
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A.B.M. Jeuken, H.L. Barreveld

 

Samenvatting

Van maart 2002 tot maart 2003 zijn metingen gedaan van de waterkwaliteit van de Maas bij Eijsden en Keizersveer en van een viertal zijwateren die uitmonden in de Maas. Het onderzoek was gericht op de volgende vragen: - welke "vergeten" stoffen komen voor in het oppervlaktewater? - wat is de herkomst van de "vergeten" stoffen? - wat is te herleiden uit een vergelijking van de oppervlaktewaterkwaliteit van Eijsden en Keizersveer en de bijdrages van de zijrivieren aan de maaswaterkwaliteit? - wat betekent dit onderzoek voor de beheerder?

 

Annotatie

53 p.
Fig., tab.
(RIZA rapport ; 2004.019)
Met samenvatting
Met lit. opg.
In opdracht van Directie Limburg (RWS, LB)
ISBN 9036956773

Naar boven