Onderwerp: Bezoek-historie

Voorstel betreffende de wenschelijkheid eener bepaling van toekomstige getijden langs electrische weg
Publicatiedatum:01-01-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS); J. van Veen

 

Samenvatting

Aangegeven wordt hoe met electriciteit, radiotechniek en accoustische techniek getijdestromingen gemeten kunnen worden.

 

Annotatie

6 p.

Naar boven