Onderwerp: Bezoek-historie

Spitsstrook A2 Eindhoven-Den Bosch : routineklus wordt uitdaging
Publicatiedatum:01-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

tekst J. Huijser; fotografie F. Kooistra

 

Samenvatting

De aanleg van een spitsstrook op de A2 tussen Eindhoven en Den Bosch is één van de 34 projecten in het kader van de Spoedwet Wegverbreding, die nog onder het ministerschap van Roelf de Boer het levenslicht zag. De files bestrijden en wel ?zichtbaar, slim en meetbaar?, dat was het doel van deze zogenoemde ZSM-projecten. Henk Tiemensma van de Bouwdienst is als projectleider op het gebied van verkeerssignalering wel wat gewend geraakt de afgelopen jaren, maar de bouw van deze spitsstrook is ook voor hem een bijzondere ervaring. Normaal is hij bij dit soort projecten alleen verantwoordelijk voor de verkeerssignalering. Hier voor het totale project, van ontwerp en bestek tot en met realisatie. Ook het aanbrengen van het asfalt, het aanpassen van de kunstwerken, de groenvoorziening en een stukje van het onderliggend wegennet behoren tot het project.? De regionale directies van Rijkswaterstaat trekken doorgaans de ZSM-projecten. Omdat de Directie Noord-Brabant daar geen capaciteit voor had, is de Bouwdienst in dit geval gevraagd het projectleiderschap op zich te nemen. Het gevolg is dat Henk Tiemensma nu een veel uitgebreider team heeft dan hij gewend is. In andere projecten formeer je een projectteam binnen de Bouwdienst. Maar in dit team zit een behoorlijke vertegenwoordiging van de regionale directie: specialisten op het gebied van verkeerssignalering, ontwerpers, een vertegenwoordiger van de wegbeheerder, verkeersdeskundigen en ook iemand van de afdeling Communicatie. De bouw van een spitsstrook op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven is op het eerste gezicht een gewoon project voor de Bouwdienst. Maar hier wordt méér van de Bouwdienst gevraagd dan de gebruikelijke zorg voor de kunstwerken en de verkeerssignalering. De opdracht strekt zich uit tot de asfaltconstructies, de groenvoorziening en het onderliggend wegennet. Verder wordt ?de omgeving? nadrukkelijk bij het project betrokken én wordt ook van de aannemer meer inbreng en creativiteit verlangd dan gebruikelijk. Hoe een routineklus een uitdaging wordt. Een interview met Henk Tiemensma.

 

Naar boven