Onderwerp: Bezoek-historie

Baseline study MEP-MV2 : veldwerkrapportage najaar 2004
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO); J.A. Craeymeersch, V. Escaravage, J. Perdon

 

Samenvatting

In het kader van het Monitoring- en Evaluatieprogramma Maasvlakte 2 (MEP-MV2) is in het najaar 2004 gestart met een studie naar de huidige situatie met betrekking tot de bodemfauna in de Voordelta. In een aantal deelgebieden zijn monsters genomen met box-corer en bodemschaaf om een beeld te krijgen van de huidige situatie van de macrobenthische infauna wat betreft de verspreiding, de gemiddelde dichtheid en biomassa en de diversiteit van zowel de macrobenthische infauna als van een aantal specifieke soorten. Bevat een verslag van het uitgevoerde veldwerk.

 

Annotatie

19 p.
bijl., fig.
rapport nr. C085/04
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven