Onderwerp: Bezoek-historie

Behoefte-onderzoek landelijk oppervlaktewater (LOWA)-bestand
Publicatiedatum:01-03-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); C. Stroeven

 

Samenvatting

Onderzoek naar de behoefte aan een landelijk bestand van oppervlaktewatergegevens en de inventarisatie van de eisen waaraan een dergelijk bestand dient te voldoen. De belangrijkste eis die men aan een landelijk bestand stelt is dat het bestand informatie bevat over de dimensies van de wateren, peil, diepte en afstromingseenheden

 

Annotatie

8 p.
ill.

Naar boven