Onderwerp: Bezoek-historie

Nota betreffende eene normaliseering van het Hollandsch Diep en de daarbij vrijkomende zandhoeveelheden
Publicatiedatum:01-01-1941

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[J. van Veen] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)

 

Annotatie

29 p.
Met 3 bijl.
Bijlage 1 ontbreekt

Naar boven