Onderwerp: Bezoek-historie

De stormvloed van 1 februari 1953 : beknopt overzicht van weersgesteldheid en waterstanden
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.J. Wemelsfelder; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling

 

Samenvatting

Zie ook:- Reducerende wisselwerking /  P.J. Wemelsfelder, 1954

- Stormvloedhoogten te Hoek van Holland / P.J. Wemelsfelder, 1954

- De stormvloed van 1 februari 1953 : beknopt overzicht van weersgesteldheid en waterstanden /  P.J. Wemelsfelder, 1953 

- Meteorologisch verslag betreffende de stormen van 21 t/m 24 december 1954 / C.J. v.d. Ham,1955

- Tienjarig overzicht der waterhoogten 1941-1950 : afdeling V (5)  Stormvloeden / Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat,1954

- Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee / J. van der Kley, 1955

Uitkomsten van het econometrisch decisieprobleem der kritieke dijkhoogte voor Centraal Holland door  D. van Dantzig en J. Hemelrijk (Amsterdam 1955). Rapport 171, Mathematisch Centrum, 13 p.

 

Annotatie

6 p.
bijl., tab.
Nota (WWKZ) HY-045d

Naar boven