Onderwerp: Bezoek-historie

"Vergeten" stoffen in de Rijn-Maas monding : een survey in 2001
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R.B. Geerdink, S.M. Schrap

 

Samenvatting

Het blijkt dat naast veel "bekende" stoffen zoals PCB's, PAK's, bestrijdingsmiddelen, er ook veel "onbekende" organische stoffen in het oppervlaktewater aanwezig zijn. Met een brede screening van het oppervlaktewater kan een eerste beeld worden verkregen van de aanwezigheid van deze stoffen, waarna ingezoomed kan worden op een beperkt aantal relevante stoffen. In dit rapport wordt een onderzoek naar het voorkomen naar microverontreinigingen in de Rijn-Maas monding beschreven. In dit gebied zijn enkele locaties onderzocht op stoffen die uit eerdere studies als relevant naar voren zijn gekomen. Tevens zijn een aantal metalen en andere elementen in het onderzoek meegenomen. Bovendien wordt een inschatting van de milieubezwaarlijkheid gemaakt, om het belang van de "vergeten stoffen" voor de waterkwaliteit in het gebied in te schatten.

 

Annotatie

82 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2004.015)
ISBN 9036956463
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven