Onderwerp: Bezoek-historie

De publieke beleving en waardering van schone waterbodems en biodiversiteit in Nederland
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R. Brouwer

 

Samenvatting

In deze studie wordt met behulp van de zogenaamde contingent valuation methode (CVM) de sociaal-economische waarde geschat van een toename van biodiversiteit in en rondom open water in Nederland als gevolg van het opruimen van vervuilde waterbodems op plaatsen waar deze een risico vormen voor natuur en milieu. De verzamelde informatie in deze enquête studie geeft een indicatie van de publieke beleving van de waterbodemproblematiek en de maatschapplijke urgentie om hier wat aan te doen zoals wordt onderzocht in het Rijkswaterstaat project Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) Waterbodems.

 

Annotatie

57 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2004.022)
ISBN 903695649X
Met lit. opg.

Naar boven