Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkelingen verkeer en vervoer 1990-2020 : probleemverkenning voor de Nota Mobiliteit
Publicatiedatum:01-10-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); M.P. Bogaerts, P.C.H.J. van Ginneken, J.H.Th. Kramer, L. Molenkamp, F.A. van Beek, A. Penning

 

Samenvatting

Beschrijft de ontwikkelingen in het verkeer en vervoer en de problemen die, nu of op termijn, daaruit voortvloeien. Deze rapportage is bedoeld als achtergrondinformatie bij de oplossingsrichtingen uit de Nota Mobiliteit. Aan de orde komen mobiliteitsontwikkelingen en de effecten op het verkeers- en vervoersysteem en op de veiligheid.

 

Annotatie

97 p.
ill.
Met lit. opg.

Naar boven