Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2003
Publicatiedatum:15-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P.T. Koeman, C.J.E. Brochard, K. Fockens, G.L. Verweij, P. Esselink; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Geeft een samenvatting van de resultaten middels een opdeling van fytoplankton in drie soortgroepen (diatomeeën, dinoflagellaten en overige soorten) en een presentatie van het seizoensverloop van deze drie groepen. Tevens wordt een analyse gegeven van de ruimtelijke verspreiding van soorten langs de kust.

 

Annotatie

131 p.
bijl., ill.
Rapport 2004-28
Bijlagen rapportnr. 2004-28A
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) in het kader van het biologisch monitoringsprogramma (Mon*Biologie)
Bijlage: KITE-diagrammen
Met lit. opg

Naar boven