Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag [2003] van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Publicatiedatum:19-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW)

 

Samenvatting

De begroting 2003 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is verwoordt in lijn met de regeringsnota Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB). In dit jaarverslag is zo goed mogelijk aangegeven wat bereikt en gedaan is en wat dat gekost heeft.

 

Annotatie

291 p.
(Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2003-2004 ; 29540, nr. 26)

Naar boven