Onderwerp: Bezoek-historie

Wat is de invloed van de afsluiting van de Grevelingen en het Volkerak op de L.W. standen direct oostelijk van de Grevelingendam bij Bruinisse?
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Marcus; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling

 

Annotatie

2 p.
Nota nr. W-77
Nota DDWT-W-077

Naar boven