Onderwerp: Bezoek-historie

De waterbeweging in het Deltagebied na voltooid Deltaplan bij een stormvloed in zee als die van 1 februari 1953, gecombineerd met een Rijnafvoer van 9700 m3/sec zonder en met aflaat van water naar het Zeeuwse Meer
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.J. Stroband; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling

 

Annotatie

[35] p.
Nota nr. W-49
Nota DDWT-W-049

Naar boven