Onderwerp: Bezoek-historie

Te verwachten golfaanval op de afsluitdammen Haringvliet a) aankomende golf b) golfoploop
Publicatiedatum:01-01-1959

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. v.d. Tuin; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling

 

Annotatie

5 p.
Nota nr. W-42
Nota DDWT-W-042

Naar boven