Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting op de maanuurkaartjes betreffende de stromen in m3/sec voor de huidige toestand der benedenrivieren en voor het deltaplan met open en gesloten Oude Maas nabij de Westgeul bij een gemiddeld getij in zee en gemiddelde afvoeren der bovenrivieren volgens de harmonische getijberekeningsmethode
Publicatiedatum:01-01-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling

 

Annotatie

[18] p.
bijl.
Nota nr. W-21
Nota DDWT-W-021

Naar boven