Onderwerp: Bezoek-historie

Nauwkeurigheid vaklodingen Westerschelde en -monding : de praktijk
Publicatiedatum:13-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL), Meetinformatiedienst Zeeland; K. Marijs, E. Parée

 

Samenvatting

Geeft de resultaten weer van diverse nauwkeurigheidsstudies, welke in dit rapport zijn samengevoegd. Gaat in op de verschillende fouten die bij nauwkeurigheidsmetingen kunnen ontstaan en welke factoren hierbij een rol spelen. Geeft verder een overzicht van onbetrouwbare vaklodingen, die hierbij in kaart zijn gebracht en met verschilkaarten zijn gecontroleerd.

 

Annotatie

46 p.
bijl., ill.
Notitienummer ZLMD-04.N.004
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven